Direct Family Apostolate (DFA) Houses

Holy Family Convent, Chalakudy

Holy Family Convent, N. Chalakudy

Holy Family Convent, Edakulam

Holy Family Convent, Munipara

Holy Family Convent, Thumbarassery

Holy Family Convent, Kondadu

Holy Family Convent, Santhipuram